NASZA OFERTA - POUFNOŚĆ

Wszelkie informacje finansowe oraz dane na temat działalności gospodarczej przekazywane przez Klienta, traktowane są przez Biuro Rachunkowe SUPERATA jako poufne w czasie trwania oraz po zakończeniu umowy. Do przygotowanych dokumentów finansowych dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy. Powierzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezbędny dla wywiązania się z jej postanowień. Dane osobowe, o których mowa wyżej, są przetwarzane z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i poufności.