FUNDUSZE UNIJNE - DOŚWIADCZENIEPosiadamy doświadczenie w aplikowaniu oraz rozliczaniu środków pochodzących z:

  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), w tym środków na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
  • Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
  • Fundacji Kronenberga 
  • Ministerstwa Edukacji Narodowej 
  • Urzędów Miasta / Gminy 
  • Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 
  • Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości (PAFP).