Czy amortyzacja samochodu osobowego jest kosztem podatkowym? (2014-09-17)

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 20 sierpnia 2014 r., nr ITPB1/415-582/14/WM stwierdził, iż samochód osobowy częściowo wykorzystywany do celów prywatnych może być środkiem trwałym, podlegającym amortyzacji zaliczanej w całości do kosztów uzyskania przychodów

>>więcej>>

Nie odliczysz 100% VAT, jeśli parkujesz samochód firmowy pod domem (2014-09-16)

Złożenie przez podatnika informacji VAT-26 oraz prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, którego miejscem postoju jest miejsce zamieszkania podatnika nie przesądza o faktycznym wykorzystywaniu go wyłącznie do działalności gospodarczej. W takiej sytuacji podatnikowi przysługuje ograniczone prawo do odliczenia VAT z tytułu wydatków poniesionych na ten pojazd.

>>więcej>>

Nowa ulga rodzinna (2014-09-15)

Ulga na trzecie dziecko wzrośnie z obecnych 1.668,12 zł do 2.000,04 zł, natomiast na kolejne - z 2.224,08 do 2.700 zł

>>więcej>>

Sankcja za nie płacenie faktur w terminach (2014-09-14)

W przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył określony w art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. obowiązek dokonania korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z niezapłaconych faktur, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur

>>więcej>>

Warunki do pelnego (100%) odliczenia VAT (2014-08-31)

W wyniku zmian w VAT, obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r., pełne odliczenie VAT od samochodów osobowych możliwe jest w przypadku wykorzystywania tych pojazdów wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Jak przedsiębiorcy powinni potwierdzać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej? A także jakie sytuacje wykluczają możliwość pełnego odliczenia VAT?

>>więcej>>